Informatie
Afspraak
Tijdstip
Gegevens

Informatie

Welkom! Hieronder kan u zelf een afspraak boeken in onze agenda.
Omwille van de zorg voor mijn kindjes, ben ik op woensdag namiddag en vrijdag namiddag niet zelf aanwezig op de praktijk. U kan op deze momenten echter wel op de praktijk terecht bij mijn collega Benoit, die jullie met plezier verder helpt.
Voor operaties of dringende consultaties belt u best eerst naar de praktijk. Indien u geen afspraak meer vindt voor de dag zelf belt u ook best eens naar de praktijk. Misschien kunnen wij nog een plaatsje vrij maken voor u! Huisbezoeken worden ook enkel telefonisch geboekt. Groetjes, Vanessa

Bienvenue ! Ci-dessous, vous pouvez réserver un rendez-vous dans notre agenda.
En raison de la garde de mes enfants, je ne serai pas au cabinet les mercredis et vendredis après-midis. Mon collègue Benoit vous aidera avec plaisir lors des consultations au cabinet à ces moments-là.
Pour les opérations ou les consultations urgentes, veuillez d'abord appeler le cabinet. Si vous ne trouvez pas de rendez-vous pour le jour même, appeler le cabinet. On peut peut-être encore vous trouver une place ! Les visites à domicile ne peuvent également être réservées que par téléphone. Bien à vous, Vanessa

Welcome to our website! Below, you can book an appointment.
Since I am taking care of my children on Wednesdays and Fridays afternoon, I will not be present at the practice. My colleague Benoit will be happy to help at the practice during these times.
For operations or urgent consultations, please call the practice first. If you cannot find an appointment for the same day, please call the practice. We may still be able to find a place for you! Home visits can also only be booked by phone. Sincerely, Vanessa

Powered by VETCloud