Informatie
Afspraak
Tijdstip
Gegevens

Informatie

Welkom! Hieronder kan u zelf een afspraak boeken in onze agenda.
Omwille van de zorg voor mijn kindjes, zal ik op woensdag en vrijdag namiddag niet zelf aanwezig zijn op de praktijk. U kan op deze 2 middagen echter wel op de praktijk terecht bij mijn collega Benoit, die jullie met plezier verder helpt.
Voor operaties of dringende consultaties belt u best eerst naar de praktijk. Indien u geen afspraak meer vindt voor de dag zelf belt u ook best eens naar de praktijk. Misschien kunnen wij nog een plaatsje vrij maken voor u! Huisbezoeken worden ook enkel telefonisch geboekt. Groetjes, Vanessa

Bienvenue ! Ci-dessous, vous pouvez réserver un rendez-vous dans notre agenda.
Afin de pouvoir me consacrer à mes enfants, je ne prendrai moi-même pas de rdv le mercredi et le vendredi après midi. Néanmoins mon collègue Benoit sera présent au cabinet pour assurer les consultations ces 2 après midi.
Pour les opérations ou les consultations urgentes, veuillez d'abord appeler le cabinet. Si vous ne trouvez pas de rendez-vous pour le jour même, appeler le cabinet. On peut peut-être encore vous trouver une place ! Les visites à domicile ne peuvent également être réservées que par téléphone. Bien à vous, Vanessa

Welcome to our website! Below, you can book an appointment.
In order to be able to devote myself to my children, I will not take appointments on Wednesday and Friday afternoon. Nevertheless, my colleague Benoit will be present at the office to ensure the consultations on these two afternoons.
For operations or urgent consultations, please call the practice first. If you cannot find an appointment for the same day, please call the practice. We may still be able to find a place for you! Home visits can also only be booked by phone. Sincerely, Vanessa

Powered by VETCloud