Informatie
Afspraak
Tijdstip
Gegevens

Informatie

Welkom! Hieronder kan u zelf een afspraak boeken in onze agenda.
Omwille van de zorg voor mijn kindjes, zal ik op woensdag namiddag niet zelf aanwezig zijn op de praktijk. U kan dan echter wel op de praktijk terecht bij mijn collega Benoit, die jullie met plezier verder helpt.
Voor operaties of dringende consultaties belt u best eerst naar de praktijk. Indien u geen afspraak meer vindt voor de dag zelf belt u ook best eens naar de praktijk. Misschien kunnen wij nog een plaatsje vrij maken voor u! Huisbezoeken worden ook enkel telefonisch geboekt.
Vanaf nu kan u medicatie/voeding vrij afhalen op de praktijk van dinsdag - vrijdag tussen 9u en 13u en op donderdag namiddag tussen 13 en 17u! Op de website vind u een bestellingsformulier om uw medicatie of voeding op voorhand te reserveren.
Groetjes, Vanessa

Bienvenue ! Ci-dessous, vous pouvez réserver un rendez-vous dans notre agenda.
Afin de pouvoir me consacrer à mes enfants, je ne prendrai moi-même pas de rdv le mercredi après midi. Néanmoins mon collègue Benoit sera présent au cabinet pour assurer les consultations.
Pour les opérations ou les consultations urgentes, veuillez d'abord appeler le cabinet. Si vous ne trouvez pas de rendez-vous pour le jour même, appeler le cabinet. On peut peut-être encore vous trouver une place ! Les visites à domicile ne peuvent également être réservées que par téléphone.
A partir de maintenant, vous pouvez récupérer vos médicaments/nourriture au cabinet du mardi au vendredi de 9h à 13h et le jeudi après-midi de 13h à 17h ! Sur le site web, vous trouverez un bon de commande pour réserver à l'avance vos médicaments ou votre nourriture.
Bien à vous, Vanessa

Welcome to our website! Below, you can book an appointment.
In order to be able to devote myself to my children, I will not take appointments on Wednesday afternoon. Nevertheless, my colleague Benoit will be present at the office to ensure the consultations.
For operations or urgent consultations, please call the practice first. If you cannot find an appointment for the same day, please call the practice. We may still be able to find a place for you! Home visits can also only be booked by phone.
From now on, you can pick up medication/food at the practice on Tuesdays-Fridays between 9am and 1pm and on Thursday afternoons between 1pm and 5pm! On the website you will find an order form to reserve your medication or food in advance.
Sincerely, Vanessa

Powered by VETCloud