Informatie
Afspraak
Tijdstip
Gegevens

Informatie

Beste klanten,

Welkom op de online agenda van Animalis DAP!

Vanaf heden kan U via deze weg een afspraak maken voor vaccinaties, eerste puppy- en kittencontrole, lasertherapie, consultaties en nageltjes knippen. Om praktische redenen vragen wij u om bij het maken van uw afspraak zo veel mogelijk informatie door te geven (vb diersoort (wanneer het om een ander dier gaat dan kat, hond of konijn), leeftijd, aard en duur van het probleem enz.. ). Zo kunnen wij reeds op voorhand, indien nodig, de voorziene tijd in onze agenda aanpassen. Gelieve er rekening mee te houden dat indien de voorziene tijd niet volstaat, een vervolgafspraak op een ander tijdstip noodzakelijk kan zijn om bijkomende onderzoeken uit te voeren.

Wanneer u twijfelt, of wanneer het gaat om één van volgende problemen:
- Huidproblemen (jeuk, huidletsels, allergie)
- Orthopedische problemen (manken, gewrichtspijn)
- Operaties (ook castraties en sterilisaties!)
- Gebitsbehandelingen
- Uitgebreide onderzoeken (echografie, radiografie, bloedonderzoeken, allergietesten)
- Huisbezoeken
- Dringende gevallen
vragen wij u vriendelijk om telefonisch contact op te nemen met de praktijk tijdens de normale openingsuren (maa-vrij 9-13u en 14-19u, zat 9-12u op het nummer 015211540).

Powered by VETCloud